ul. Mickiewicza 5/1, Legnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Otwórz Serce”

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate dla podopiecznych stowarzyszenia „Otwórz Serce” 

piątki, godz. 17.00-17.45

godz. 16.00-16.45 dzieci młodsze

Anna Piotrowska

+48 721-114-458