ul. Staropolska 4, Szkoła Podstawowa w Kunicach, Kunice

Poniedziałki godz. 15.00-16.00

Anna Piotrowska

tel. +48 721-114-458