ul. Senatorska 32 (wejście od strony ul. Jagiellońskiej), V LO

poniedziałki, początkujący godz. 16.00-16.45, zaawansowani godz. 16.45-17.45

piątki, początkujący godz. 16.00-16.45, zaawansowani godz. 16.30-17.45

Instruktor – Jerzy Łabiński

tel. +48 605-392-308