Shotokan to jeden z najbardziej znanych na świecie stylów Karate. Został utworzony przez uczniów mistrza Gichina Funakoshiego.

Shoto („powiew sosny”) to pseudonim literacki mistrza Funakoshiego z czasów młodości, gdy pisywał wiersze. Uczniowie nad wejściem do Dojo mistrza Funakoshiego zawiesili tabliczkę z napisem „Shotokan”, czyli szkoła, w której uczy Shoto. Sam mistrz nigdy nie nadał nazwy stylowi, który uprawiał. Zawsze uważał, że karate jest jedno, a różnice nie są aż tak widoczne. Mistrz Fuakoshi był bardzo dobrym nauczycielem. Do wybitnych uczniów, którzy byli jego uczniami należeli m.in.: Shigeru Egami, Tsutomu Oshima, Teruyaki Okazaki, Hidetaka Nishyama, Masatoshi Nakayama, Hirokazu Kanazawa.

W Karate Shotokan trening opiera się o trzy fundamenty:

 • Kihon – nauka podstawowych technik uderzeń, kopnięć i bloków,
 • Kata – trening form (z góry ustalonych sekwencji bloków, uderzeń i kopnięć),
 • Kumite – walka.

Zakres techniczny treningu Shotokan opiera się o naukę:

 • pozycji (dachi),
 • uke (bloki),
 • tsuki (ciosy),
 • uchi (uderzenia),
 • keri (kopnięcia),
 • ukemi (pady),
 • nage (rzuty),
 • kansetsu (dźwignie),
 • shime (duszenia).

Charakterystyczną, typową dla shotokanu, cechą są niskie pozycje, twarde bloki (Gichin Funakoshi mawiał „Stalowy blok, żelazne uderzenie), uderzenia wykonywane po liniach bliskich centralnej osi ciała.

Dojo Kun Shotokan
Hitotsu! Jinkaku Kansei ni Tsutomuru Koto!    Po pierwsze! Dążyć do doskonałości charakteru!
Hitotsu! Makoto No Michi O Mamoru Koto!    Po pierwsze! Bronić ścieżek prawdy!
Hitotsu! Doryoko No Seishin O Yashinau Koto!     Po pierwsze! Krzewić ducha wysiłku!
Hitotsu! Reigi O Omozuru Koto!    Po pierwsze! Szanować zasady etykiety!
Hitotsu! Kekki No Yu O Imashimuru Koto!    Po pierwsze! Strzec się porywczej odwagi!